INWESTUJESZ RAZ

KORZYŚCI ODCZUWASZ
PRZEZ WIELE LAT

SOLARIS ENERGY

Firma działa od 2016 roku.

Przedsięwzięcia, których się podejmujemy, to połączenie pasji rozwijania energetyki odnawialnej w postaci elektrowni fotowoltaicznych z doświadczeniem wyniesionym od największego polskiego koncernu energetycznego oraz ścisłej i bezpośredniej współpracy z producentami paneli fotowoltaicznych.

Od 2016 roku rozwijamy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznych

Realizujemy projekty w kraju i za granicą​

Współpracujemy z odbiorcami indywidualnymi, z przedsiębiorstwami, z gminami

Stale monitorujemy rozwój rynku, nowości, zmiany w zakresie prawa​

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi dostawcami

Zobacz to na własne oczy!

O tym, że nasza planeta potrzebuje pomocy wiemy wszyscy. 

Instalacja paneli fotowoltaicznych to jeden z wielu znaczących kroków, które możemy zrobić, by pomóc w żmudnych działaniach zmierzających do poprawy warunków życia na Ziemi. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu. Naprawdę warto!

CO ZYSKASZ

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

JAK DZIAŁAMY?

Oferujemy kompleksową obsługę całej inwestycji, w trakcie której wykonujemy:

Konsultację, sprawdzamy warunki techniczne, przeanalizujemy Twoje potrzeby

Projekt koncepcyjny

Audyt energetyczny dotyczący opłacalności inwestycji, przedstawiamy propozycję finansowania inwestycji

Projekt budowlany i powykonawczy, a także:

Uzgodnienia administracyjne, staramy się o decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, pozwolenia na budowę/zgłoszenia

Zajmujemy się uzyskaniem koncesji na sprzedaż energii elektrycznej

Formalności związane ze złożeniem wniosku do udziału w systemie aukcyjnym

Kompletną instalację fotowoltaiczną

Prace montażowe

Stały nadzór deweloperski nad inwestycją

Odbiór i uruchomienie instalacji – pełny zakres w kontakcie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Serwis instalacji

Opcjonalnie zajmujemy się zabezpieczeniem instalacji (ogrodzenie, system monitoringu terenu), przygotowujemy infrastrukturę pod inwestycję

DLA TWOJEJ FIRMY

Jakie są czynniki przemawiające za zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej w jednostkach publicznych i firmach?

 • pozyskanie energii z odtwarzanych zasobów naturalnych, jakim jest energia słoneczna. W Polsce nasłonecznienie mieści się w przedziale 1000-1160 kWh/m2 na rok
 • brak jakichkolwiek skutków ubocznych pracy instalacji fotowoltaicznej (nie emituje hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza oraz wody)
 • przewidywalność ilości wyprodukowanej energii w danym miesiącu a nawet dniu, co pozwala na optymalne dopasowanie instalacji. Uzysk energii elektrycznej w środkowej Polsce można oszacować na około 1kWh z 1 Wata zamontowanej instalacji na rok (dane pochodzą z bazy Jednostki Wspólnego Centrum Badawczego Instytutu Środowiska i Trwałości Energii Odnawialnej Komisji Europejskiej.
 • uzyskanie realnych oszczędności w postaci wyprodukowanej energii elektrycznej i wykorzystanie na własne potrzeby 
 • możliwość odsprzedaży energii elektrycznej do zakładu energetycznego (po spełnieniu stosownych warunków przyłączeniowych)
 • opcjonalnie – możliwość magazynowania energii do wykorzystania w porach wieczornych i nocnych (niezależne zasilanie w energię elektryczną obiektu)

DLA TWOJEGO DOMU

Własna instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim

 • uniezależnienie się od dostaw prądu. Energia pochodząca ze słońca jest stała i odnawialna. Nigdy jej nie braknie.
 • zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie comiesięcznych opłat za prąd
 • brak negatywnego wpływu na środowisko. Instalacja nie emituje zanieczyszczeń, hałasu ani wibracji
 • możliwość produkowania większej, niż wynika z zapotrzebowania gospodarstwa domowego ilości prądu i odsprzedawanie jej do zakładu energetycznego
 •  możliwość skorzystania z dopłat i przyjaznego finansowania inwestycji
 •  możliwość wykorzystania nieużywanej powierzchni dachowej

INSTALACJA

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

Referencje

Certyfikaty