INWESTUJESZ RAZ

KORZYŚCI ODCZUWASZ
PRZEZ WIELE LAT

SOLARIS ENERGY

Firma działa od 2016 roku.

Przedsięwzięcia, których się podejmujemy, to połączenie pasji rozwijania energetyki odnawialnej w postaci elektrowni fotowoltaicznych z doświadczeniem wyniesionym od największego polskiego koncernu energetycznego oraz ścisłej i bezpośredniej współpracy z producentami paneli fotowoltaicznych.

Od 2016 roku rozwijamy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznych

Realizujemy projekty w kraju i za granicą​

Współpracujemy z odbiorcami indywidualnymi, z przedsiębiorstwami, z gminami

Stale monitorujemy rozwój rynku, nowości, zmiany w zakresie prawa​

Odnawialne źródła energii

Polacy zaufali odnawialnym źródłom energii.Według badań, które przeprowadziło Kantar Public dla Instytutu Ekonomii Środowiska, aż 59 proc. właścicieli domów jednorodzinnych, którzy jeszcze nie zainstalowali paneli fotowoltaicznych, planuje taką inwestycję w przyszłości. Sprzeciwu nie budzą również duże inwestycje ekologiczne. Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny sprawiły, że Polacy spojrzeli również przychylnym okien na farmy wiatrowe, które dotychczas były demonizowane. Od kwietnia 2022 roku, aktualne pozostaje tylko jedno pytanie…

Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi dostawcami

Zobacz to na własne oczy!

O tym, że nasza planeta potrzebuje pomocy wiemy wszyscy. 

Instalacja paneli fotowoltaicznych to jeden z wielu znaczących kroków, które możemy zrobić, by pomóc w żmudnych działaniach zmierzających do poprawy warunków życia na Ziemi. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu. Naprawdę warto!

CO ZYSKASZ

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

JAK DZIAŁAMY?

Oferujemy kompleksową obsługę całej inwestycji, w trakcie której wykonujemy:

Konsultację, sprawdzamy warunki techniczne, przeanalizujemy Twoje potrzeby

Projekt koncepcyjny

Audyt energetyczny dotyczący opłacalności inwestycji, przedstawiamy propozycję finansowania inwestycji

Projekt budowlany i powykonawczy, a także:

Uzgodnienia administracyjne, staramy się o decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, pozwolenia na budowę/zgłoszenia

Zajmujemy się uzyskaniem koncesji na sprzedaż energii elektrycznej

Formalności związane ze złożeniem wniosku do udziału w systemie aukcyjnym

Kompletną instalację fotowoltaiczną

Prace montażowe

Stały nadzór deweloperski nad inwestycją

Odbiór i uruchomienie instalacji – pełny zakres w kontakcie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Serwis instalacji

Opcjonalnie zajmujemy się zabezpieczeniem instalacji (ogrodzenie, system monitoringu terenu), przygotowujemy infrastrukturę pod inwestycję

DLA TWOJEJ FIRMY

Jakie są czynniki przemawiające za zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej w jednostkach publicznych i firmach?

 • pozyskanie energii z odtwarzanych zasobów naturalnych, jakim jest energia słoneczna. W Polsce nasłonecznienie mieści się w przedziale 1000-1160 kWh/m2 na rok
 • brak jakichkolwiek skutków ubocznych pracy instalacji fotowoltaicznej (nie emituje hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza oraz wody)
 • przewidywalność ilości wyprodukowanej energii w danym miesiącu a nawet dniu, co pozwala na optymalne dopasowanie instalacji. Uzysk energii elektrycznej w środkowej Polsce można oszacować na około 1kWh z 1 Wata zamontowanej instalacji na rok (dane pochodzą z bazy Jednostki Wspólnego Centrum Badawczego Instytutu Środowiska i Trwałości Energii Odnawialnej Komisji Europejskiej.
 • uzyskanie realnych oszczędności w postaci wyprodukowanej energii elektrycznej i wykorzystanie na własne potrzeby 
 • możliwość odsprzedaży energii elektrycznej do zakładu energetycznego (po spełnieniu stosownych warunków przyłączeniowych)
 • opcjonalnie – możliwość magazynowania energii do wykorzystania w porach wieczornych i nocnych (niezależne zasilanie w energię elektryczną obiektu)

DLA TWOJEGO DOMU

Własna instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim

 • uniezależnienie się od dostaw prądu. Energia pochodząca ze słońca jest stała i odnawialna. Nigdy jej nie braknie.
 • zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie comiesięcznych opłat za prąd
 • brak negatywnego wpływu na środowisko. Instalacja nie emituje zanieczyszczeń, hałasu ani wibracji
 • możliwość produkowania większej, niż wynika z zapotrzebowania gospodarstwa domowego ilości prądu i odsprzedawanie jej do zakładu energetycznego
 •  możliwość skorzystania z dopłat i przyjaznego finansowania inwestycji
 •  możliwość wykorzystania nieużywanej powierzchni dachowej

INSTALACJA

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

Referencje

Współpraca

IMG_3770