Reklama: nowe mieszkania Bydgoszcz

Czy mieszkańcy przekonają władze miasta do zrobienia wysokiej zabudowy w źródle miasta? Plany władz miasta dotyczące zagospodarowania centrum miasta od dłuższego okresu zajmowały niezadowolenie wśród liczby ludzi, pasjonującej się konfiguracją oraz urbanistyką. Czarę goryczy przelała niedawna sprzedaż działki miejskiej po lodowisku – według projektu miejscowego można tam zbudować punkty handlowe oraz usługowe i obiekty o wielkości mieszkaniowej, chociaż ich wielkość nie może przekraczać 23 (przy dachach płaskich) czy 26 metrów (przy dachach stromych). Teren będący między wysokim budynkiem UKW a Trasą Uniwersytecką znakomicie przyznawałem się na wielokondygnacyjną zabudowę biurową, oraz nie na następujący niski obiekt handlowy.

Miejscy urbaniści dostrzegli wreszcie, że ich pomysły przenoszące się do wielu dział w Bydgoszczy nie są identyczne z wymaganiami nie tylko własnych pasjonatów urbanistyki, a i deweloperów. Przykłady Nordic Haven czy powstającego River Tower pokazują, że w naszym centrum jest popyt na ostre budowle – natomiast pozostali sprzedawcy mieszkań chcieliby podejść do ekskluzywnego ciała mogącego pochwalić się prestiżowymi realizacjami.

Pracownia urbanistyczna chce utworzyć w marcu debatę odnośnie zagospodarowania przestrzennego miasta. Jej ostatecznym problemem bierze żyć obszar wzdłuż Brdy, przy którym stanął Nordic Haven, niebawem zacznie te sieć Nordic Astrum także mało następnych inwestycji. Atrakcyjne miejsce tych obiektów sprawiło, że inni deweloperzy także wyrazili zainteresowanie krajami osiągającymi się przy rzece. Barierą w rozpoczęciu do publikacji nie są jedynie plany miejscowe, jednak również poglądy ekologów, którzy obawiają się naruszenia pewności w środowisku przyrodniczym Brdy.

Warto jednak zauważyć, że przeciw temu co robią niektóre media, nie możemy komentować tego sporu tylko jako konfliktu między zabudowywaniem każdego kawałka przy rzece a zostawieniem ich w takim staniem, w jakim stanowi dzisiaj. Zainteresowani tematyką formy i urbanistyki wiedzą, że nad Brdą powinny osiągać się także miejsca rekreacji takie jak przy hali Łuczniczka, tylko ważna działka po Befanie musi zostawić wykorzystana – plus więc pięknie biurowcami o wielkości równej Nordic Haven. Czas same pomyśleć o zabudowie terenu ogródków działkowych położonych wzdłuż ulicy Toruńskiej – natomiast toteż nie na zamki jednorodzinne, kiedy zamierzały władze miasta, chociaż na czyste budynki wielorodzinne. Nie potrafimy też zapominać o rozwoju sektorze biurowego – na nowo sprzedanej działce przy Szubińskiej zapewne powstanie kolejny dyskont, zaś w naprawdę ważnej lokalizacji można żebym było pokusić się o inny biurowiec, wzorem występujących już inwestycji.

Rozmowa z mocami centra będzie rozmową o przyszłości zagospodarowania przestrzennego całej Bydgoszczy. Ta branża że została bardzo zaniedbana w okresie transformacji ustrojowej, czego skutkiem jest wyludnianie się centrów miast, rosnąca suburbanizacja, antyludzkie układy przestrzenne osiedli domowych czy lokalizowanie budynków bez jakiejkolwiek analizy wywierania na terytorium. Miasto będące szefem stowarzyszenia metropolitarnego musi zajmować nowych mieszkańców i inwestorów możliwością zabudowy idealną do ich potrzeb i ambicji.

Stworzenia do obecnej jakże ważnej dyskusji o mieście wysuwają się od paru dni na miejskich czasopismach i liczbach ważnych dla bydgoskiego ruchu społecznego. Cechuje się tam wiele ważnych postulatów, jakie tworzą stać zaproponowane miejskim urbanistom. Co dobre, do polemice na forach przyłączyły się i przedstawiciele miasta. To prowadzi, jak męski jest głos osób, jakie z lat wymagały się wielu zmian w istocie zagospodarowania miasta. Za sprawą dyskusje z jednostkami umieją się one w kraju urzeczywistnić.

Najważniejsze propozycje z mieszkańców dotyczą zwiększenia wysokości zabudowy cennych nieruchomości a wymiany ich określenia. Atrakcyjną możliwością jest też preferowanie realizacji budynków mieszkalnych w aspekcie linii tramwajowych, aby zapewnić mieszkańcom szybką łączność z źródła miasteczka oraz niezależnymi punktami podróży. Dowodem tego typu lokaty jest zaczynająca się właśnie budowa kompleksu mieszkalnego przy drodze Szpitalnej. Obszarem, który według takich praw mógłby przebywać się bardzo ciekawy dla inwestorów jest np. teren wokół ronda Misji Pokojowych ONZ – jego plusami jest bliskość linii tramwajowej, szybki dostęp na trasę Fordońską również oferta wysokiej zabudowy dorównującej pobliskim domom.

Dotyczące są także programy na zużycie zachodniej części Bydgoszczy – np. realizacja kąpieliska na Jachcicach oraz Czyżkówku oraz sieć kładek łączących Czyżkówko z Jachcicami czy Piaski z Opławcem. Priorytetem winna być szybka rewitalizacja kolejnego odcinka bulwarów – od Mostu Bernardyńskiego do Pomorskiego, i dalej wysoce w celu wschodnim. 

Wśród wielu, często sprzecznych głosów w rozmowie, pełni są zgodni co do aktualnego, że miasto chce zmian w myśli zagospodarowania. Jesteśmy całkiem lokowania galerii handlowych blisko centrum miasta oraz dobudówek do budynków, zabierających powierzchnia do rekreacji. Chcemy, by mieszkańcy mogli grać także siedzieć w idealnych budynkach, bo ich produkcja jest wysoko efektywniejszym sposobem zabudowy centrum. Jesteśmy zbyt ściśnięciem rozłożonej wzdłuż osi WZ Bydgoszczy, poprzez intensywną zabudowę określonych obszarów w ognisko oraz między osiedlami. 

Bardzo cieszy fakt, że taka konferencja w efekcie wyjdzie poza fora komputerowe a odda się na naturalne plany. Należy nagłośnić kwestię zagospodarowania, bo nie stanowi ona nie za często pojawiającym się punktem w przestrzeni publicznej. Ponadto cieszy bardzo fakt, że istotną energia w negocjacjach przejawiają osoby, jakie na co dzień stają poza Bydgoszczą, tylko są bardzo ciężko związane z domowym miastem. Jest to duża radość, że rada z centrum przyniesie istotne wyjścia dla przyszłości grodu nad Brdą, która dzięki nim będzie przedstawiać się w radosnych barwach.