Reklama: http://navitus.pl

Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów dostrzegamy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie można nie zauważyć jadąc na wczasy i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na domach w polach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność mają kluczowe zapotrzebowanie na moc oraz ich charakter zużycia jest analogiczny do profilu w urzędach przemysłowych lub usługowych. Dlatego te tak łatwo rolnicy mają z młodej energii, która przychodzi im wymierne korzyści.

Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w polu jest okazja prac oraz wykorzystania energii na samodzielne potrzeby. Ponieważ potrzeby energetyczne wśród rolników bywają duże, służy to jeszcze wielkie oszczędności. Kolejną ważną zaletą jest rozwiązanie się od zmiennych cen energii elektrycznej, których podwyżki mogą powodować na konkurencyjność produkowanej żywności. Kolejny plus instalacji fotowoltaicznej to ubezpieczenie działania urządzeń w czasie awarii sieci. Przechowując znaczne dawki żywności w chłodziarkach nie można sobie pozwolić na luki w dostawach prądu, stąd też gospodarstwa często czerpią z rozwiązań fotowoltaicznych z magazynami energii. Nie ważna pominąć także efektu ekologicznego bo produkcja zdrowej żywności powinna się pracować przy udziale przyjaznej środowisku ekologi. Wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych nie tworzy się z zanieczyszczaniem środowiska w żaden sposób, a także redukuje konsumpcje energii z dymiących elektrowni węglowych. Energia z elektrowni słonecznej dla średniej wielkości domu jednorodzinnego niweluje emisje ok 4 ton CO2 rocznie.

Elektrownie słoneczne używane w gospodarstwach rolnych są opłacalne. Z obliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla rolników jest nawet większa niż w sukcesu firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z racja z kilku powodów. Po pierwsze z opinii działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na moc. Większe zapotrzebowanie energetyczne toż zdrowsza elektrownia słoneczna oraz co wewnątrz tym idzie mniejszy wkład w przeliczeniu na część mocy. Dominuje tutaj zasada, że większy użytkownik jest zazwyczaj taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT potrafią go w sumy odliczyć zyskując 23%. Następne pomożenie to 25% odliczenie z podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w budowy fotowoltaiczną stanowi dla rolników tańsza 0 48% niż kobiet prywatnych. Elementy te sprawiają iż taka inwestycja pod względem ekonomicznym da się dodatkowo w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie zajmujemy tutaj pod opiekę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej i korzyści ekologicznych.

Gospodarstwa rolne mogą kosztować z szeregu programów finansowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych. Można także podłączyć się pod działania poprawy efektywności energetycznej lub programy rozwoju obszarów wiejskich. W kolejnych latach będą rozpisanie nabory na dofinansowania ze sposobów unijnych oraz krajowych. Rolnik może jeszcze skorzystać z preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na tworzenia proekologiczne. Pomoce również oferty tworzenia zależne są od województwa dlatego tak szukać porad w ostatnich rzeczach w małych centrach informacyjnych.